Nieruchomości

1
115,000.00zł
Popular

Atrakcyjne działki w ciekawej lokalizacji pod Szczecinem

Atrakcyjne działki rolne o powierzchni od 3006 m2 do 3121 m2 ze zgodą na sprzedaż KOWR-u (brak pierwokupu) o klasie użytku od IIIb do V położone w doskonałej lokalizacji z dala od miejskiego zgiełku, otoczone Puszczą Bukową i rezerwatem oraz szlakami pieszymi i kajakowymi.

Teren wolny od inwestycji objęty formą ochrony przyrody. Wzdłuż terenu działek przyłączona sieć wodociągowa oraz sieć teletechniczna poza działkami 4/16 i 4/17. Na chwilę obecną brak MPZP dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe działki.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w bliskim sąsiedztwie planowane  osiedle domów jednorodzinnych (obowiązujący na tamtym terenie MPZP).

Według danych inżynieryjno-geologicznych działki posiadają korzystne warunki budowlane.

Dla jednej z działek wydana decyzja, że nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Działki nie są posadowione na obszarze rewitalizacji, posiadają dostęp do drogi gminnej nr 9.

Działki dostępne na chwilę obecną:  4/16,   4/17,    4/20,    4/21,    4/22,    4/23,    4/24.

Serdecznie zapraszamy na prezentację. Oferta tylko i wyłącznie w biurze Król i Partnerzy Nieruchomości!

Lokalizacja