Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Rodzinny kredyt mieszkaniowy jest rządowym programem skierowanym do osób, które mają zdolność kredytową i stać ich na spłatę kredytu mieszkaniowego, jednak nie uzbierały wymaganego wkładu własnego, lub chcą zaangażować wkład własny niższy niż wymagany przez banki. Taki brakujący wkład własny nie jest dopłacany ze środków rządowych, lecz dzięki udzielonej gwarancji, klient może zaciągnąć wyższy kredyt pomimo braku środków własnych lub ich niewielkiej sumy. Oczywiście pod warunkiem, że na taką wyższą kwotę kredytu będzie miał zdolność kredytową.

Drugim atrakcyjnym elementem tego programu jest tzw. spłata rodzinna, czyli możliwość otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na nadpłatę części rodzinnego kredytu mieszkaniowego w przypadku urodzenia się kredytobiorcom drugiego (20 tys. zł nadpłaty) lub kolejnego dziecka (60 tys. zł nadpłaty). Z takiej spłaty mogą skorzystać zarówno klienci, którzy wykorzystali gwarancję wkładu własnego, jak i tacy, którzy samodzielnie wnieśli cały wymagany wkład własny.  Rodzinny kredyt mieszkaniowy w Szczecinie

  Parametry kredytu:

  – okres kredytowania – min. 15 lat,

  – waluta kredytu – PLN,

  – oprocentowanie – zmienne lub okresowo stałe,

  – dla klientów posiadających zdolność kredytową,

  – udzielany przez banki, które podpisały umowę w BGK.

   Cele możliwe do skredytowania tym produktem:

  – budowa domu jednorodzinnego z jego wykończeniem i nabyciem gruntu pod jego budowę,

  – zakup prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz jego wykończenie,

  – nabycie spółdzielczego prawa do lokalu lub domu oraz jego wykończenie,

  – realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy.

  Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego:

  – mogą uzyskać tylko jeden rodzinny kredyt mieszkaniowy (nie można starać się o kolejny),

  – nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

  – nie może im przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu,

  – w ciągu 5 ostatnich lat przed złożeniem wniosku, nie mogli darować posiadanej wcześniej nieruchomości osobie zaliczanej do I lub II grupy podatkowej,

  – wyjątkiem od powyższych zasad są rodziny, które wychowują minimum dwoje dzieci, wtedy mogą posiadać nieruchomość o wielkości do 50 m2 (przy 2 dzieci), do 75 m2 (przy 3 dzieci), do 90 m2 (przy 4 dzieci), dowolnej wielkości (przy min. 5 dzieci).

  Cena jednostkowa 1 m2 nabywanego lokalu mieszkalnego:

  – przy zakupie nowego mieszkania od dewelopera nie może być wyższa o więcej niż 40% od średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie

  w pozostałych przypadkach nie może być wyższa o więcej niż 30% od średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie

  – dokładne limity cen dla poszczególnych gmin: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Osoby_fizyczne/Gwarancja_wkladu_wlasnego/1Q2023_Zestawienie_limitow_cen_z_wykazem_gmin_infromacja_z_22_03_2022_obow_1_marca.pdf

  Parametry gwarancji wkładu własnego:

  – umożliwia zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego lub z wkładem niższym niż wymagany

  – maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł

  – łączna wysokość gwarancji i środków wpłacanych przez klienta nie może przekroczyć 200 tys. zł

  – łączna wysokość gwarancji i środków wpłacanych przez klienta nie może stanowić więcej niż 20% całkowitych kosztów inwestycji

  – z tytułu jej uzyskania BGK pobiera jednorazową prowizję w wysokości 1% od kwoty gwarancji (czyli max 1 tys. zł).

  Parametry spłaty rodzinnej:

  – może dotyczyć tylko rodzinnych kredytów mieszkaniowych,

  – mogą z niej skorzystać zarówno klienci, którzy korzystali z gwarancji wkładu własnego, jak i tacy którzy cały wkład własny wnieśli samodzielnie,

  – daje możliwość uzyskania 20 tys. zł od BGK przeznaczonych nadpłatę tego kredytu, w przypadku narodzin drugiego dziecka,

  – daje możliwość uzyskania 60 tys. zł od BGK przeznaczonych nadpłatę tego kredytu, w przypadku narodzin trzeciego, lub kolejnego dziecka,

  – możliwa do uzyskania, jeśli na moment wnioskowania o nią Klienci nie posiadają innej nieruchomości niż sfinansowana z tego rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

  – Kredytobiorca musi ją zlecić w ciągu roku od narodzin dziecka.

  Szczegółowe warunki uzyskania rodzinnego kredytu mieszkaniowego, gwarancji wkładu własnego oraz spłaty rodzinnej:

  https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Osoby_fizyczne/RKM/Warunki_kredytu_oraz_splaty_dla_Kredytobiorcy_PLG-RFM.pdf

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Rodzinny kredyt mieszkaniowy

  Jaka jest maksymalna wysokość samej gwarancji wkładu własnego?

  Maksymalnie 100 tys. zł.

   

  Jaka może być maksymalna wysokość sumy gwarancji i wkładu własnego klienta?

  Maksymalnie 200 tys. zł i nie więcej 20% kosztów inwestycji.

   

  Czy rodzinnym kredytem mieszkaniowym mogę sfinansować zakup lokalu o dowolnej cenie?

  Nie, cena lokalu musi mieścić się w określonych limitach.

  https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Osoby_fizyczne/Gwarancja_wkladu_wlasnego/1Q2023_Zestawienie_limitow_cen_z_wykazem_gmin_infromacja_z_22_03_2022_obow_1_marca.pdf

   

  Czy mogę posiadać nieruchomość, żeby uzyskać rodzinny kredyt mieszkaniowy?

  – w przypadku wychowywania 2 dzieci, można posiadać nieruchomość o wielkości maksymalnie 50 m2,

  – w przypadku wychowywania 3 dzieci, można posiadać nieruchomość o wielkości maksymalnie 75 m2,

  – w przypadku wychowywania 4 dzieci, można posiadać nieruchomość o wielkości maksymalnie 90 m2,

  – w przypadku wychowywania minimum 5 dzieci, można posiadać nieruchomość o dowolnej wielkości.

   

  Czy można uzyskać kolejny rodzinny kredyt mieszkaniowy?

  Nie, jeśli któryś z członków gospodarstwa domowego otrzymał już taki kredyt, to jego gospodarstwo nie może starać się  kolejny rodzinny kredyt mieszkaniowy.

   

  Jaką kwotę spłaty rodzinnej można uzyskać?

  – 20 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka.

  – 60 tys. zł w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka.

   

  Czy mogę posiadać inne nieruchomości, żeby uzyskać spłatę rodzinną?

  Nie, na moment spłaty rodzinnej można posiadać jedynie nieruchomość sfinansowaną tym rodzinnym kredytem mieszkaniowym.

  SZCZECIN
  LASTADIA OFFICE

  Zbożowa 4A/II piętro
  70-653 Szczecin

  GDAŃSK
  OLIVIA BUSINESS CENTER

  Al. Grunwaldzka 472
  wejście A, piętro 1
  80-309 Gdańsk

  POZNAŃ - MALTA
  MALTA OFFICE PARK

  ul. Baraniaka 88E/F
  61-166 Poznań

  WROCŁAW
  BUSINESS LINK

  ul. Rzeźnicza 28-31
  50-130 Wrocław

  WARSZAWA
  BUSINESS LINK ASTORIA

  ul. Przeskok 3
  00-032 Warszawa

  Misja

  Naszą misją jest skuteczne i optymalne cenowo realizowanie marzeń naszych Klientów związanych z zakupem lub budową nieruchomości.

  Biuro

  Zbożowa 4A II piętro
  70-653 Szczecin

  Kluczowe wartości

  Profesjonalizm
  Odpowiedzialność
  Uczciwość