Rodzinny kredyt mieszkaniowy jest rządowym programem skierowanym do osób, które mają zdolność kredytową i stać ich na spłatę kredytu mieszkaniowego, jednak nie uzbierały wymaganego wkładu własnego, lub chcą zaangażować wkład własny niższy niż wymagany przez banki. Taki brakujący wkład własny nie jest dopłacany ze środków rządowych, lecz dzięki udzielonej gwarancji, klient może zaciągnąć wyższy kredyt pomimo braku środków własnych lub ich niewielkiej sumy. Oczywiście pod warunkiem, że na taką wyższą kwotę kredytu będzie miał zdolność kredytową.

Drugim atrakcyjnym elementem tego programu jest tzw. spłata rodzinna, czyli możliwość otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na nadpłatę części rodzinnego kredytu mieszkaniowego w przypadku urodzenia się kredytobiorcom drugiego (20 tys. zł nadpłaty) lub kolejnego dziecka (60 tys. zł nadpłaty). Z takiej spłaty mogą skorzystać zarówno klienci, którzy wykorzystali gwarancję wkładu własnego, jak i tacy, którzy samodzielnie wnieśli cały wymagany wkład własny.

Więcej informacji >