Marzeniem wielu osób jest posiadanie własnego domu z ogródkiem. Niestety taka inwestycja jest bardzo kosztowna i niewiele osób może sobie na nią pozwolić, korzystając tylko z własnych oszczędności. Zawsze jednak istnieje możliwość wzięcia kredytu hipotecznego na budowę domu. Jakie dokumenty należy skompletować, aby szybko otrzymać pieniądze? O czym należy pamiętać i na co zwracać uwagę? Podpowiadamy!

Marzeniem wielu osób jest posiadanie własnego domu z ogródkiem. Niestety taka inwestycja jest bardzo kosztowna i niewiele osób może sobie na nią pozwolić, korzystając tylko z własnych oszczędności. Zawsze jednak istnieje możliwość wzięcia kredytu hipotecznego na budowę domu. Jakie dokumenty należy skompletować, aby szybko otrzymać pieniądze? O czym należy pamiętać i na co zwracać uwagę? Podpowiadamy!

dom na kredyt

Czym różni się kredyt na budowę domu od kredytu hipotecznego?

Wiele osób, chcących pozyskać potrzebne środki uważa, że kredyt na budowę domu, zwany potocznie kredytem budowlanym, to dokładnie to samo, co „zwykły” kredyt hipoteczny. Tymczasem kredyt budowlany jest szczególnym rodzajem kredytu hipotecznego. Bank uruchamia środki z kredytu na etapie, gdy nieruchomość jest dopiero w trakcie budowy, a czasami nawet ta budowa jeszcze się nie rozpoczęła. To oczywiście ze strony banku  wiąże się z dużo większym ryzykiem. Dopóki dom nie jest ukończony, bank nie jest w pełni zabezpieczony – w przypadku braku spłaty kredytu działka z rozpoczętą budową jest bardzo trudno zbywalna, stąd też egzekwowanie z niej niespłaconego kredytu byłoby bardzo trudne. Poza tym istotne jest samo ryzyko ukończenia inwestycji, to czy klient właściwie oszacował koszty budowy, czy zabezpieczył odpowiednie środki własne, czy wybrał właściwą firmę budowlaną? Dlatego bank stara się zmotywować klienta do szybkiego zakończenia inwestycji, ustalając maksymalną długość okresu budowlanego np. na 2 lata, a po jego przekroczeniu podnosząc oprocentowanie kredytu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż w przypadku kredytu na budowę domu, pieniądze nie są wypłacane w całości jednorazowo, ale w częściach – tzw. transzach. Bank udostępnia je kredytobiorcy po ukończeniu kolejnych etapów budowy domu. Powinniśmy więc zdać sobie sprawę, że otrzymanie kolejnej puli pieniędzy jest uzależnione od realizacji harmonogramu prac budowlanych, który wcześniej ustaliliśmy.

Jak każdy kredyt hipoteczny, tak i ten produkt musi być zabezpieczony polisą ubezpieczenia nieruchomości. Często ubezpiecza się ją dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, ale popularne stają się również ubezpieczenia placu budowy, które obejmują go ochroną jeszcze na etapie prowadzonych prac. Zdarza się również, że przy podpisywaniu umowy o kredyt na budowę domu, bank wymaga od klienta wykupienia ubezpieczenia na życie z ustaleniem banku, jako głównego uposażonego z tej polisy. Dzięki niej bank ma pewność, że w przypadku śmierci kredytobiorcy kredyt zostanie spłacony przez firmę ubezpieczeniową.

Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, kredyt budowlany staje się zwykłym kredytem hipotecznym, a jego zabezpieczeniem, jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka na nieruchomości. Stąd też kredytobiorca zobowiązany jest, by dokonać na rzecz banku wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Na mocy tego zabezpieczenia, w przypadku braku spłaty kredytu, bank ma pierwszeństwo w dochodzeniu swoich należności ze sprzedaży tejże nieruchomości. Po spłaceniu kredytu ów wpis jest usuwany.

Warto pamiętać, że aby otrzymać kredyt na budowę domu należy być już właścicielem działki budowlanej i w dodatku warto zakupić ją nie posiłkując się kredytem, lecz z własnych środków. Dla wielu potencjalnych kredytobiorców może to stanowić nie lada przeszkodę. Jednakże posiadanie nieobciążonej działki jest ogromną zaletą, bowiem bank traktuje ją już jako wkład własny w transakcję budowy domu.

Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie na budowę domu?

Lista dokumentów nieruchomości, które będziemy musieli przedstawić pracownikowi banku, starając się o kredyt hipoteczny na budowę domu zależeć będzie od danego banku. Jednakże większość instytucji wymaga przedłożenia następującej dokumentacji:

 • aktu notarialnego potwierdzającego prawo kredytobiorcy do nieruchomości – umowy nabycia działki budowlanej lub potwierdzenia jej dziedziczenia;
 • projektu domu wraz z projektem zagospodarowania terenu;
 • prawomocnego pozwolenia na budowę;
 • wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy wydanych dla tejże działki;
 • wypisu z rejestru gruntów działki budowlanej;
 • mapy ewidencyjnej w postaci kopii lub wyrysu;
 • potwierdzenia zapewnienia prawnego dostępu nieruchomości do drogi publicznej;
 • uzupełnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zostaną zaplanowane wszystkie prace z uwzględnieniem ich kosztu i terminów realizacji.

Co jest ważne przy ocenie zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa jest kluczowym parametrem, który w ogromnym stopniu decyduje o tym, czy dostaniemy kredyt na budowę domu, czy też bank odrzuci nasz wniosek. Zależy ona od szeregu czynników. Na wiele z nich mamy realny wpływ, dlatego warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku i ewentualnie poprawić niektóre niedociągnięcia. Każdy bank ma swoją wewnętrzną politykę przyznawania kredytów na budowę domu, jednakże na ocenę zdolności kredytowej z pewnością wpływają:

 • wysokość naszych dochodów – w sposób oczywisty klienci z wyższym dochodem mają większą szansę na pozytywną decyzję kredytową;
 • rodzaj zatrudnienia – dla banku bardzo ważna jest regularność dochodów i stabilność zatrudnienia, stąd też największą szansę na uzyskanie kredytu budowlanego mają osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, zwłaszcza w dużych spółkach lub tzw. budżetówce. Często tacy kredytobiorcy są wyżej oceniani niż mający nawet wysoki dochód przedsiębiorcy;
 • wiek kredytobiorcy – każdy bank prowadzi własną, niezależną politykę służącą mu do ustalania minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy, który ubiegać może się o kredyt hipoteczny na budowę domu. Jednak większość z nich, za maksymalny wiek uznaje 70-75 lat, stąd też bez większego problemu można otrzymać kredyt hipoteczny, mając powyżej 40 lat;
 • wysokość wkładu własnego – by otrzymać kredyt na budowę domu, należy posiadać odpowiedni wkład własny. Postulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego wkład własny powinien być na poziomie dwudziestu procent kosztów inwestycji. Banki zdają sobie jednak sprawę, że dla większości kredytobiorców owa kwota jest niezwykle wysoka, a jej utrzymanie mogłoby zmniejszyć zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Z tego też względu zgadzają się na obniżenie wymaganego wkładu własnego do dziesięciu procent;
 • aktualnie posiadane zobowiązania – wpływ na zdolność kredytową mają nie tylko spłacane kredyty czy pożyczki, ale także karty kredytowe albo limity kredytowe dostępne w rachunkach osobistych oraz zasądzone alimenty. Aby poprawić zdolność kredytową można spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty gotówkowe, całkowicie zrezygnować z karty kredytowej lub choćby obniżyć jej dostępny limit. Dzięki temu bank nie weźmie tych zobowiązań pod uwagę podczas liczenia zdolności kredytowej, a ta z kolei znacznie się podniesie;
 • wielkość gospodarstwa domowego i miesięczne koszty utrzymania – na to, jak wysoki kredyt hipoteczny na budowę domu uda nam się uzyskać, ma również wpływ liczba osób, które pozostają na naszym utrzymaniu. Bank ma ustalone minimalne koszty utrzymania rodziny (w zależności od ilości osób) i porówna tę wartość z deklarowaną przez nas kwotą, którą wydajemy na miesięczne utrzymanie naszego gospodarstwa domowego, finalnie przyjmując wyższą z tych dwóch wartości;
 • okres spłaty kredytu – im dłuższy okres kredytowania wybierzemy, tym możemy osiągnąć wyższą zdolność kredytową. Należy bowiem zdać sobie sprawę, że dzięki wydłużeniu okresu kredytowania, miesięczne raty ulegną obniżeniu, przez co nie będziemy mieć problemu z ich spłatą;
 • system spłaty ratą równą lub malejącą – zakładając spłatę kredytu przez pełny okres kredytowania (nie nadpłacając go wcześniej), system spłaty ratą malejącą pozwala zapłacić dużo mniej odsetek, niż przy spłacie ratą równą. Jednak raty malejące wiążą się z koniecznością płacenia wyższych rat na początku okresu kredytowania, a to powoduje, że w tym wariancie zdolność jest zawsze niższa;
 • nasza historia kredytowa – przy ocenie naszej zdolności kredytowej bank będzie brał również pod uwagę wszelkie dane na temat naszych wcześniejszych zobowiązań, które gromadzone są w BIK -u. Przede wszystkim sprawdzi, czy spłacaliśmy je w terminie. Kilkudniowe, epizodyczne opóźnienia nie wpłyną na naszą ocenę. Jednak, jeśli w grę wchodzą większe zaległości lub w ogóle niespłacone zobowiązania, sprawa może się skomplikować. W tym przypadku pomoc doświadczonego doradcy jest w zasadzie niezbędna;
 • inne dane demograficzne – banki zwracają uwagę na nasze wykształcenie, zajmowane stanowisko, staż pracy, wielkość miejscowości, w której mieszkamy, stan cywilny. Na podstawie takich informacji bank także ustala prawdopodobieństwo czy klient terminowo będzie spłacał swój kredyt, czy będzie miał problemy ze znalezieniem nowej pracy, jeśli utraci dotychczasowe źródło dochodów;

By samodzielnie wyliczyć swoją zdolność kredytową, możesz skorzystać z umieszczonego na naszej stronie kalkulatora zdolności kredytowego. W ten sposób otrzymasz przybliżone dane dotyczące szans na otrzymanie kredytu budowlanego.

Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów lub nie spełniasz wszystkich wskazanych wyżej warunków –  posiadasz umowę o pracę na czas określony, prowadzisz własną działalność, bądź jesteś pracownikiem kontraktowym – marynarzem czy żołnierzem, wcale nie przekreśla to Twoich szans na uzyskanie kredytu na budowę domu! Skontaktuj się z nami, a my dzięki odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom negocjacyjnym na szczeblu decyzyjnym, pomożemy Ci w uzyskaniu kredytu na budowę wymarzonego domu. Warto przy tym wiedzieć, że ocena zdolności kredytowej może być znacząco różna, w zależności od banku. Zgłoś się więc do naszych ekspertów, którzy pomogą Ci zgromadzić potrzebną dokumentację i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania kredytu tak, by zakończył się on sukcesem.

Co może stanowić wkład własny kredytobiorcy?

Posiadanie minimalnego wkładu własnego (w zależności od banku 10 lub 20%) jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu.  Wykazanie go w jeszcze wyższej kwocie może pomóc uzyskać lepsze warunki kredytowania, jednak dla wielu osób marzących o nowym domu jest to nie lada problem.  Wiadome jest, że własne środki kredytobiorcy nie mogą pochodzić z pożyczki czy kredytu.  Muszą to być zasoby zebrane osobiście przez osobę chcącą uzyskać kredyt na budowę domu. Jak się okazuje, w tym przypadku nie tylko posiadana gotówka może okazać się pomocna.

Wkładem własnym mogą być także:

 • posiadana już działka budowlana – pod warunkiem, że nie jest obciążona hipoteką,
 • wykonane już wcześniej prace budowlane,
 • zakupione już materiały budowlane,
 • opłacone już zaliczki na przyszłe prace budowlane,
 • inne nieobciążone nieruchomości, których jesteśmy właścicielami i które możemy przedstawić jako dodatkowe zabezpieczenie,
 • nadwyżka wartości z wyceny nieruchomości po zakończeniu budowy ponad koszty przeprowadzenia tej inwestycji.

Im wyższy wkład własny do kredytu hipotecznego, tym mniejsze koszty kredytu i wyższe prawdopodobieństwo jego uzyskania.

Jaką kwotę kredytu budowlanego warto zaciągnąć?

Przy składaniu wniosku o kredyt na budowę domu, bank każdorazowo ocenia go, pod kątem szans powodzenia inwestycji, analizując sporządzony przez klienta kosztorys oraz przygotowaną dokumentację techniczną. Wymaga on również, by finansowanie było określone na takim poziomie, który pozwoli ukończyć budowę.

Wszystkie banki mają ustaloną własną minimalną kwotę kosztu budowy 1 metra kwadratowego (1 m2). Stąd też minimalna wartość kosztorysu budowy domu będzie wynikiem mnożenia tego jednostkowego kosztu przez wielkość powierzchni użytkowej zaprojektowanego domu. Najczęściej owa kwota minimalna za 1 m2 wynosi 2500 PLN brutto. Dlatego też, by wniosek o kredyt na budowę domu został pozytywnie rozpatrzony, będzie wymagał zabezpieczenia odpowiedniej sumy pożyczki i środków własnych. Na przykład minimalny koszt budowy domu o metrażu 150 m2 wyniesie około  375 000 PLN.

Warto wziąć, więc pod uwagę doświadczenie ekspertów z branży budowlanej, którzy określą koszt budowy domu i podpowiedzą, jakie niezbędne prace należy wykonać, by inwestycja przebiegłą pomyślnie i zakończyła się sukcesem.

Należy również pamiętać, że kwota kredytu na budowę domu powinna być rozłożona na takie raty, które będziemy w stanie spłacić, bez zbytniego nadszarpnięcia domowego budżetu.

Jaki rodzaj nieruchomości możemy wybudować, biorąc kredyt?

Obecnie banki finansują prawie wszystkie rodzaje domów – murowane, szkieletowe, czy też te wykonane z prefabrykatów czy bali. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż w przypadku domów szkieletowych czy też z prefabrykatów, musisz liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Bank może na przykład zażądać, by budowa odbywała się przy udziale doświadczonego generalnego wykonawcy, co może znacznie podwyższyć jej koszty.

Firma budowlana czy system gospodarczy – którą opcję wybrać?

Budowa domu stanowi ogromną inwestycję, nie tylko finansową, ale również logistyczną. Możemy skorzystać z wielu możliwych wariantów jej realizacji, jednak do tych najczęściej wybieranych należy powierzenie całego procesu firmie budowlanej, lub skorzystanie z systemu gospodarczego. Trudno jest jednoznacznie określić, który z nich jest lepszy, bowiem obydwa posiadają swoje plusy i minusy. Mogą też stwarzać potencjalne problemy i zagrożenia.

Na czym polega metoda gospodarcza? Otóż jest to sposób inwestycji, w której inwestor zajmuje się całą organizacją budowy, zakupem materiałów, zapewnieniem logistyki, załatwianiem wszystkich formalności, a także zatrudnianiem ekip do poszczególnych prac. Jeśli jest to możliwe, niektóre roboty inwestorzy wykonują samodzielnie lub z pomocą rodziny. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że na budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym można zaoszczędzić od 10 do nawet 30%. Bez wątpienia owa metoda jest bardziej elastyczna pod względem finansowym, ma jednak swoje wady. Wymaga bowiem olbrzymiego zaangażowania inwestora, który w pełni odpowiada za wszelkie procesy budowlane. Należy również podkreślić, że nawet małe niedotrzymanie terminów ustalonych w harmonogramie, może skutkować niepotrzebnymi wydatkami, gdyż będzie potrzebne podpisanie aneksu do umowy z bankiem.

W pierwszej chwili może się wydawać, że budowa domów jednorodzinnych przez generalnych wykonawców jest o wiele droższa niż budowa systemem gospodarczym. Jednak nie jest tak do końca. Otóż generalni wykonawcy są w stanie zapewnić ciągłość prac. Ekipy budowlane wchodzą na plac jedna po drugiej, co sprawia, że dom powstaje sprawnie i szybko. Nie musimy się więc martwić, że etap budowy, na który otrzymaliśmy transzę bankową nie zostanie ukończony w terminie.

Podkreślić jednak należy, że w obydwu przypadkach istotne jest wsparcie doświadczonego kierownika budowy, czy też inspektora nadzoru inwestorskiego. To pozwoli nam wykonać całe przedsięwzięcie zgodnie z planem oraz uniknąć przykrych niespodzianek. Taka zaufana osoba nie tylko dopilnuje wszystkich prac, ale także pomoże rozwiązać nam wszystkie problemy, których nie przewidzieliśmy na samym początku planowania całej inwestycji.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny na budowę domu?

Decydując się na wzięcie kredytu hipotecznego na budowę domu, przede wszystkim zwracamy uwagę na wysokość raty, którą będziemy musieli spłacać przez następne kilka…dziesiąt lat. Jednak przy podejmowaniu takiej decyzji powinniśmy  porównywać całkowity koszt kredytu. Na jego wysokość  ma wpływ wiele składników, mi.in:

 • oprocentowanie kredytu, na które składa się ustalona w umowie kredytowej marża oraz stawka bazowa WIBOR 3M/ 6M, trzeba pamiętać że WIBOR będzie się zmieniał, spadek tej stawki oznacza zmniejszenie raty, a jej wzrost przełoży się na zwiększenie raty;
 • prowizja za udzielenie kredytu, wynoszącą najczęściej od 0 – 2%. Płatna jest ona najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. W większości przypadków możesz skredytować prowizję, dzięki czemu na początku nie ponosimy tak dużego kosztu;
 • ubezpieczenie na życie, często wymagane przez banki, czasami musi być wykupione w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z bankiem, a w pozostałych przypadkach można przedstawić własną polisę jedynie ustaleniem banku jako uposażonego z polisy,
 • ubezpieczenie nieruchomości, każda nieruchomość obciążona kredytem musi być ubezpieczona tak długo, dopóki kredyt nie zostanie spłacony. Zazwyczaj możemy sami poszukać ubezpieczyciela i wynegocjować z nim stawkę z cesją na bank;
 • koszt wyceny nieruchomości, określenie rynkowej wartości nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych;
 • prowizja za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu hipotecznego – w przypadku całkowitej spłaty lub nadpłaty kredytu banki mogą pobierać prowizję za tę czynność maksymalnie w okresie pierwszych 3 lat od podpisania umowy kredytowej; jej wysokość nie może być wyższa niż 3%;
 • pozostałe koszty i prowizje, np. skrócenie i wydłużenie okresu kredytowania, zmiany w kosztorysie budowlanym, wykreślenie współkredytobiorcy, podwyższenie kwoty kredytu;

O czym powinniśmy pamiętać, biorąc kredyt na budowę domu?

Przy czym warto też pamiętać, iż przez cały okres trwania budowy, bank będzie kontrolował postęp wszystkich prac. Taka kontrola ma miejsce zawsze przed wypłatą kolejnej transzy finansowania. By otrzymać kolejne pieniądze, będziemy musieli rozliczyć się z wcześniej przyznanych już środków. Stąd też tak bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie planu inwestycji i harmonogramu prac. Musi być on realny do zrealizowania, czyli powinien uwzględniać wszelkie ewentualne opóźnienia, które przecież zawsze mogą się zdarzyć. Warto więc, tworząc taki plan, umieścić w nim terminy z zapasem, gdyż ich przekroczenie może skutkować koniecznością stworzenia aneksu do umowy kredytowej, za który będziemy musieli zapłacić. Jeśli natomiast prace zostaną wykonane przed terminem, bank po wcześniejszym sprawdzeniu ich postępu, może wcześniej wypłacić kolejną transzę kredytu na budowę domu.

Ważne jest również, by przez cały czas trwania inwestycji skrupulatnie prowadzić dokumentację każdego etapu budowy, co pozwoli nam bez problemu „rozliczyć” się z bankiem. Zdecydowana większość banków uruchamia kolejną transzę na podstawie dokumentacji zdjęciowej sporządzonej w trakcie inspekcji nieruchomości i aktualnej kopii dziennika budowy. Jeśli na podstawie takich zdjęć i kopii dziennika bank widzi wykonanie zaplanowanych prac, to uruchamia kolejną pulę środków. Jeżeli jednak nie wszystkie prace zostały już wykonane, ale środki kredytowane już zostały wyczerpane (bo np. opłacono wysokie zaliczki na przyszłe prace), wtedy warto posiłkować się fakturami.

Spłata kredytu rozpoczyna się od uregulowania rat odsetkowych od wypłaconego kapitału. Spłata kapitału podczas trwania budowy jest zablokowana. W okresie wypłaty transz mamy tzw. okres karencji, w którym nie musimy spłacać kapitału. Proces ten następuje dopiero po uruchomieniu całości kredytu, bądź po zakończeniu budowy. Wszystko to zależy od panujących w banku procedur. W wypadku, gdy realny koszt budowy okazał się być niższy niż zawierał kosztorys, nadwyżkę kwoty możemy przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego lub zakup wyposażenia do nowowybudowanego domu. Jeśli jednak realne koszty będą wyższe od zaplanowanych, wtedy tę różnicę musimy pokryć z własnych środków.

blank

Kredyt na budowę domu – krok po kroku

Wybudowanie wymarzonego domu wymaga od inwestora wiele czasu i jeszcze więcej pieniędzy. W jaki sposób uzyskać kredyt na jego budowę? Musisz wykonać wiele kroków, by móc cieszyć się własnymi „czterema ścianami”:

 • najpierw działka – by zaciągnąć kredyt na budowę domu, musisz być właścicielem działki budowlanej lub rolnej – posiadającej warunki zabudowy, bądź też ujętej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;
 • później projekt – to bardzo ważny element budowy, niezbędny do otrzymania kredytu na budowę domu;
 • następnie zgody na przyłącza i pozwolenie na budowę – musisz je okazać w banku, przy składaniu wniosku kredytowego;
 • kolejno kompletowanie niezbędnych dokumentów (pełna lista powyżej);
 • następnie wybór banku – powinieneś poświęcić trochę czasu, by porównać warunki kredytowe w wielu bankach i wybrać ten najbardziej dla Ciebie odpowiedni, w podjęciu najlepszej decyzji pomoże Ci doświadczony ekspert finansowy;
 • w końcu decyzja kredytowa i podpisanie umowy kredytowej – w czystej teorii zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym bank powinien wydać decyzję kredytową w 21 dniu od złożenia kompletu dokumentów; jednak w praktyce większość banków obchodzi ten wymóg przeprowadzając najpierw analizę wstępną (która nie podlega pod zapisy ustawy), a dopiero później przyjmując formalny wniosek;
 • wypłata kredytu – bank przelewa kolejne transze kredytu, zgodnie z przedstawionym przez Ciebie harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • spłata kredytu – w trakcie budowy spłacasz tylko raty odsetkowe od wypłaconego kapitału, a spłata samego kapitału jest zawieszona – jest to tzw. karencja w spłacie kapitału do momentu zakończenia budowy lub daty wskazanej przez Ciebie we wniosku kredytowym.

Planujesz budowę domu? Potrzebujesz kredytu? Nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych ekspertów finansowych i ciesz się wymarzonym domem!

Dlaczego warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego?

 • zaoszczędzisz mnóstwo czasu – nie musisz osobiście odwiedzać wszystkich banków, których godziny otwarcia często pokrywają się z Twoim rozkładem pracy;
 • podczas jednego spotkania możesz porównać oferty wielu banków, wraz z ich aktualnymi promocjami;
 • zaoszczędzisz pieniądze związane z kosztami uruchomienia kredytu;
 • zbadasz swoją zdolność kredytową jeszcze przed złożeniem wniosku;
 • będziesz kontaktować się tylko z jedną osobą, która przedstawi Ci wszelkie informacje dotyczące kredytu na budowę domu;
 • możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu, których nie uzyskałbyś udając się osobiście do banku;
 • skorzystasz z wieloletniego doświadczenia eksperta z dziedziny finansów, który pomoże Ci skompletować wymagane dokumenty, odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości;
 • uzyskasz pełne wsparcie po uruchomieniu kredytu.